Čištění kanálových vpustí a vozovky

Dne 26. 4. 2018 od 7.00 hod. do 14.00 hod. bude provedeno čištění kanálových vpustí v ul. Školní, Kralupská, Nádražní, Vltavská, Zahradní, Příčná,

a dále čištění povrchu vozovky v ul. Školní a Kralupská.

Prosíme občany, aby si v uvedené době přeparkovali svoje vozidla.