Archiv

Veřejná vyhláška – stavební povolení „Splašková kanalizace – ul. Zagarolská, Pod Strání, místní část Podhořany“

25.2.2020
12.3.2020

Obecní úřad Nelahozeves zveřejňuje na své úřední desce Veřejnou vyhlášku – stavební povolení k provedení stavby vodního díla „Splašková kanalizace – ul. Zagarolská, Pod Strání, místní část Podhořany“ kanalizace pro veřejnou potřebu. Celé znění zde: Veřejná vyhláška – stavební povolení…
Číst více

Svolání veřejného zasedání zastupitelstva

21.2.2020
3.3.2020

V souladu s článkem 4 odst. 1 jednacího řádu zastupitelstva obce Nelahozeves, se svolává veřejné zasedání zastupitelstva na 02. 03. 2020 od 18:00 hodin do zasedací místnosti, na adrese Zagarolská 313, Nelahozeves. Program zasedání

Veřejná vyhláška – Rozhodnutí – Společné povolení

19.2.2020
6.3.2020

Obecní úřad Nelahozeves zveřejňuje na své úřední desce Veřejnou vyhlášku – Rozhodnutí – Společné povolení, o podrobnější úpravě územního rozhodování , územního opatření a stavebního řádu v platném znění, stavby vodního díla „Prodloužení kanalizačního řadu A3 – Miřejovice, kanalizační přípojka…
Číst více

Obecně závazná vyhláška obce Nelahozeves č. 5/2020, kterou se zrušuje oddíl VI. OZV č. 1/2011 o místních poplatcích

3.2.2020
19.2.2020

Obec Nelahozeves zveřejňuje na své úřední desce Obecně závaznou vyhlášku obce Nelahozeves č. 5/2020, kterou se zrušuje oddíl VI. Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 o místních poplatcích (poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem…
Číst více

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení

31.1.2020
17.2.2020

Obecní úřad Nelahozeves zveřejňuje na své úřední desce Veřejnou vyhlášku – oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení na stavbu: „Chodník podél školy v ul. Kralupská a odvádění dešťových vod v ul. Kralupská, obec Nelahozeves“. Celé znění zde: Veřejná…
Číst více

Veřejná vyhláška – stavební povolení

30.1.2020
17.2.2020

Obecní úřad Nelahozeves zveřejňuje na své úřední desce Veřejnou vyhlášku – stavební povolení k provedení stavby vodního díla „Propoj dešťové kanalizace mezi ulicemi V Loučkách a Kralupská“. Celé znění zde: Veřejná vyhláška – stavební povolení

Svolání veřejného zasedání zastupitelstva

17.1.2020
28.1.2020

V souladu s článkem 4 odst. 1 jednacího řádu zastupitelstva obce Nelahozeves, se svolává veřejné zasedání zastupitelstva na 27. 01. 2020 od 18:00 hodin do zasedací místnosti, na adrese Zagarolská 313, Nelahozeves. Program zasedání

Veřejná vyhláška – stavební povolení „Splašková kanalizace – ul. Zagarolská, Pod Strání, místní část Podhořany“ kanalizace pro veřejnou potřebu

8.1.2020
24.1.2020

Obecní úřad Nelahozeves zveřejňuje na své úřední desce Veřejnou vyhlášku – stavební povolení k provedení stavby vodního díla „Splašková kanalizace – ul. Zagarolská, Pod Strání, místní část Podhořany“ kanalizace pro veřejnou potřebu. Celé znění zde: Veřejná vyhláška – stavební povolení.