Archiv

Svolání veřejného zasedání zastupitelstva

18.5.2020
26.5.2020

V souladu s článkem 4 odst. 1 jednacího řádu zastupitelstva obce Nelahozeves, se svolává veřejné zasedání zastupitelstva na 25. 05. 2020 od 18:00 hodin do Hasičské zbrojnice v obci Nelahozeves. Program zasedání

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – „Stanovení přechodné úpravy provozu“

13.5.2020
29.5.2020

Obecní úřad Nelahozeves zveřejňuje na své úřední desce Veřejnou vyhlášku – Opatření obecné povahy – „Stanovení přechodné úpravy provozu“ na pozemních komunikacích v obci Nelahozeves. Celé znění zde: Veřejná vyhláška – OOP – Stanovení přechodné úpravy provozu

Rozhodnutí – Závěr zjišťovacího řízení Krajského úřadu Středočeského kraje „Nádrž H13 – CTR Nelahozeves“

13.5.2020
29.5.2020

Obecní úřad Nelahozeves zveřejňuje na své úřední desce Rozhodnutí – Závěr zjišťovacího řízení Krajského úřadu Středočeského kraje „Nádrž H13 – CTR Nelahozeves“. Rozhodnutí – Závěr zjišťovacího řízení – Nádrž H13 – CTR Nelahozeves

Svazek měst a obcí VKM – Návrh závěrečného účtu za rok 2019 včetně přiložených dokumentů

13.5.2020
30.6.2020

Obecní úřad Nelahozeves zveřejňuje na své úřední desce přiložené dokumenty Svazku měst a obcí VKM za rok 2019. Návrh závěrečného účtu za rok 2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek měst a obcí VKM 2019 Výkaz pro hodnocení plnění…
Číst více

Svolání veřejného zasedání zatupitelstva

28.4.2020
12.5.2020

V souladu s článkem 4 odst. 1 jednacího řádu zastupitelstva obce Nelahozeves, se svolává veřejné zasedání zastupitelstva na 11. 05. 2020 od 18:00 hodin do Hasičské zbrojnice v obci Nelahozeves. Celé znění zde: Svolání veřejného zasedání zastupitelstva

Veřejná vyhláška – Rozhodnutí – schválení kanalizačního řádu

27.4.2020
15.5.2020

Obecní úřad Nelahozeves zveřejňuje na své úřední desce Veřejnou vyhlášku – Rozhodnutí – schválení kanalizačního řádu „Kanalizační řád tlakové sítě obce Nelahozeves“. Celé znění zde: Veřejná vyhláška – Rozhodnutí – schválení kanalizačního řádu

Veřejná vyhláška – Daň z nemovitých věcí na rok 2020

27.4.2020
27.5.2020

Obecní úřad Nelahozeves zveřejňuje na své úřední desce Veřejnou vyhlášku, jíž je zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu…
Číst více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Přemyslovské střední Čechy o. p. s.

21.4.2020
7.5.2020

Obec Nelahozeves zveřejňuje na své úřední desce Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Přemyslovské střední Čechy o. p. s. Celé znění zde: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace pro Přemyslovské střední Čechy, o. p. s.