Archiv

Svolání veřejného zasedání zastupitelstva

18.3.2019
26.3.2019

V souladu s článkem 4 odst. 1 jednacího řádu zastupitelstva obce Nelahozeves, se svolává veřejné zasedání zastupitelstva na 25. 3. 2019 od 18:00 hodin do zasedací místnosti, na adrese Zagarolská 313, Nelahozeves. Program zasedání zastupitelstva  

Opatření obecné povahy č. 1/2019 o vydání územního plánu Nelahozeves

13.3.2019
31.3.2019

Opatření obecné povahy č. 1/2019 o vydání územního plánu Nelahozeves. Zastupitelstvo obce Nelahozeves, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, za použití § 43 odst….
Číst více

Nový územní plán obce Nelahozeves byl schválen

12.3.2019
13.3.2019

Zastupitelstvo obce Nelahozeves schválilo na svém zasedání, které se konalo dne 11. 3. 2019 nový územní plán obce Nelahozeves (Usnesením č. 3/3/2019). Přílohy: 01_ZC – Výkres základního členění území 02_HV – Výkres hlavní 03_VPS – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 04_KV – Koordinační výkres 05_SV – Výkres širších vztahů 06_ZPF – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu DGGG-Nela_CP_TC_odůvodnění – CO DGGG-Nela_CP_TC_odůvodnění DGGG-Nela_CP_TC_výrok Usnesení č. 3/3/2019 Nový územní plán…
Číst více

Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2019

8.3.2019
25.3.2019

Zeměměřický úřad (dále jen „ZÚ“) je organizační složkou státu a vykonává na základě § 3a písm. e) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech správu Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®). Správa ZABAGED® je podle § 4…
Číst více

Žádost o zveřejnění veřejné nabídky pozemků dle § 11a odst. 4) zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

8.3.2019
8.4.2019

V souladu s ustanovením § 11a odst. 4) zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o půdě“) zveřejňujeme seznam pozemků nacházejících se v katastrálních územích, která spadají do obvodu obce Nelahozeves. Pozemky uvedené v seznamu jsou předmětem veřejné nabídky…
Číst více

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v Katastru nemovitostí (neznámý vlastník) – §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon

4.3.2019
20.3.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám v návaznosti na ust. § 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrálního zákona, v příloze postupuje aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv….
Číst více

Svolání veřejného zasedání zastupitelstva

4.3.2019
12.3.2019

V souladu s článkem 4 odst. 1 jednacího řádu zastupitelstva obce Nelahozeves, se svolává veřejné zasedání zastupitelstva na 11. 3. 2019 od 18:00 hodin. Místo konání: Kulturní dům, Dvořákova stezka 23, 277 51 Nelahozeves. program zasedání zastupitelstva