Archiv

Rozhodnutí povolení uzavírky pozemní komunikace a povolení zvláštního užívání komunikace

11.7.2019
27.7.2019

Obecní úřad Nelahozeves, jako příslušný silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), ve správním řízení přezkoumal žádost o povolení…
Číst více

Svolání veřejného zasedání zastupitelstva

14.6.2019
27.6.2019

V souladu s článkem 4 odst. 1 jednacího řádu zastupitelstva obce Nelahozeves, se svolává veřejné zasedání zastupitelstva na 26. 6. 2019 od 18:00 hodin do zasedací místnosti, na adrese Zagarolská 313, Nelahozeves. Program zasedání zastupitelstva

Svolání veřejného zasedání zastupitelstva

14.6.2019
25.6.2019

V souladu s článkem 4 odst. 1 jednacího řádu zastupitelstva obce Nelahozeves, se svolává veřejné zasedání zastupitelstva na 24. 6. 2019 od 18:00 hodin do zasedací místnosti, na adrese Zagarolská 313, Nelahozeves. Program zasedání zastupitelstva

Závěrečný účet obce Nelahozeves za rok 2018

10.6.2019
25.6.2019

Obec Nelahozeves zveřejňuje na své úřední desce Závěrečný účet obce Nelahozeves za rok 2018. Přílohou je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nelahozeves za rok 2018. Závěrečný účet obce Nelahozeves za rok 2018 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nelahozeves za rok 2018