Archiv

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů přes než vede nadzemní elektrické vedení

18.9.2019
16.11.2019

Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), v platném znění, vyzýváme tímto upozorněním vlastníky a uživatele nemovitostí, přes něž vede nadzemní elektrické vedení nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, k pravidelnému odstraňování…
Číst více

Rozhodnutí – povolení zvláštního užívání komunikace

2.9.2019
18.9.2019

Výroková část: Obecní úřad v Nelahozevsi, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), ve správním řízení přezkoumal žádost…
Číst více

Veřejná výzva na obsazení funkce úředníka ÚSC na úseku koordinační, projektový a programový pracovník, finanční referent

27.8.2019
20.9.2019

Starosta obce Nelahozeves v souladu s § 6 zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků v platném znění, vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení funkce úředníka ÚSC na úseku koordinační, projektový a programový pracovník, finanční referent na pracovní úvazek 1,0….
Číst více

Svolání veřejného zasedání zastupitelstva

19.8.2019
27.8.2019

V souladu s článkem 4 odst. 1 jednacího řádu zastupitelstva obce Nelahozeves, se svolává veřejné zasedání zastupitelstva na 26. 8. 2019 od 18:00 hodin do zasedací místnosti, na adrese Zagarolská 313, Nelahozeves. Program zasedání zastupitelstva

Záměr prodat nemovitost ve vlastnictví obce

19.8.2019
4.9.2019

Obec Nelahozeves zveřejňuje na své úřední desce Záměr prodat nemovitost ve vlastnictví obce. Záměrem obce je prodat pozemek p. č. 972 v k. ú. Nové Ouholice obci Nová Ves. Jedná se o část komunikace v katastru obce Nová Ves.

Rozhodnutí povolení uzavírky pozemní komunikace a povolení zvláštního užívání komunikace

11.7.2019
27.7.2019

Obecní úřad Nelahozeves, jako příslušný silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), ve správním řízení přezkoumal žádost o povolení…
Číst více