Archiv

Rozhodnutí – povolení zvláštního užívání komunikace

7.11.2018
23.11.2018

Obecní úřad v Nelahozevsi, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), rozhodl ve věci žádosti žadatele Kubity Petra, o…
Číst více

Rozhodnutí – povolení zvláštního užívání komunikace

7.11.2018
23.11.2018

Obecní úřad v Nelahozevsi, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), rozhodl Ve věci žádosti žadatele Kubity Petra,…
Číst více

Rozhodnutí – oprava zřejmých nesprávností

7.11.2018
23.11.2018

Obecní úřad v Nelahozevsi, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) vydal dne 01. 11. 2018 rozhodnutí povolení…
Číst více

Rozhodnutí – oprava zřejmých nesprávností

7.11.2018
23.11.2018

Obecní úřad v Nelahozevsi, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) vydal dne 31. 10. 2018 rozhodnutí povolení…
Číst více

Veřejná vyhláška – OOP „Stanovení místní úpravy provozu“ na pozemních komunikacích v obci Nelahozeves

5.11.2018
21.11.2018

Městský úřad v Kralupech nad Vltavou, Odbor dopravy (dále jen „správní orgán“) příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů…
Číst více

Záměr uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

5.11.2018
21.11.2018

Obec Nelahozeves na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecních zřízeních) v platném znění, § 39, odst. 1 zveřejňuje záměr uzavřít „Smlouvu č. IP-12-6015024/VB/1 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene“ – služebnosti za účelem umístění distribuční soustavy –…
Číst více

Rozhodnutí povolení zvláštního užívání komunikace

1.11.2018
19.11.2018

Obecní úřad v Nelahozevsi povoluje zvláštní užívání místní komunikace pro akci: „vodovodní a kanalizační přípojka pro p.č. 538/3 v k.ú. Lešany u Nelahozevsi – dokončovací práce v ulici U Dvora od 12.11. do 16.11.2018. Rozhodnutí povolení zvláštního užívání komunikace –…
Číst více

Rozhodnutí povolení zvláštního užívání komunikace

31.10.2018
16.11.2018

Obecní úřad v Nelahozevsi, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), ve správním řízení přezkoumal žádost o zvláštní…
Číst více

Záměr uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

31.10.2018
16.11.2018

Obec Nelahozeves na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecních zřízeních) v platném znění, § 39, odst. 1 zveřejňuje záměr uzavřít „Smlouvu č. IP-12-6014829/VB/1 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene“ – služebnosti za účelem umístění distribuční soustavy – kabelové…
Číst více

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Nelahozeves

22.10.2018
30.10.2018

Obecní úřad v Nelahozevsi v souladu s ust. § 93 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o době, místě a programu ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Nelahozeves, svolaného dosavadním starostou Ing. Josefem…
Číst více