Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)

10.4.2018
10.5.2018

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v návaznosti na ust. § 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrálního zákona, v příloze postupuje aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník, týkající se katastrálních území v územní působnosti obce Nelahozeves. Data k 1. 2. 2018 byla poskytnuta Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním. Celý text zde.

Zveřejněný seznam Agenda nedostatečně zapsaných osob v KN.