Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)

15.10.2018
31.10.2018

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v návaznosti na ust. § 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrálního zákona, v příloze postupuje aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník, týkající se katastrálních území v územní působnosti obce Nelahozeves. Data byla poskytnuta Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním.

Průvodní dopis

Příloha – Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1. 8. 2018