Cena stočného stanovená pro rok 2020

27.11.2019
13.12.2019

Cena stočného pro rok 2020 zůstává v platnosti podle přílohy č. 1 Kalkulace nákladů na čištění 1 m3 odpadní vody na ČOV pro rok 2019, která je součástí Smlouvy o spolupráci a o úpravě práv a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací pro veřejnou potřebu a o čištění odpadních vod, uzavřené mezi obcemi Nová Ves, Nelahozeves a D8-Park Logistik a. s. dne 2. 5. 2019 ve výši 37 Kč.

Cena stočného stanovená pro rok 2020

Smlouva o spolupráci a o úpravě práv a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací pro veřejnou potřebu a o čistění odpadních vod

Kalkulace