Nabídka pozemku k pronájmu

7.2.2018
9.3.2018

Obec Nelahozeves zveřejňuje nabídku pozemku k pronájmu – katastrální území Podhořany zde.

Případný žadatel musí ve lhůtě 30ti kalendářních dnů, tj. od 7. 2. 2018 do 8. 3. 2018, od zveřejnění doručit na pobočku Státního pozemkového úřadu písemně (poštou, datovou zprávou nebo osobně) vyplněnou žádost o užívání nemovité věci ve vlastnictví státu, se kterou je příslušný hospodařit SPÚ. Její formulář je k dispozici na internetových stránkách www. spucr.cz.

V případě žádosti bude po tomto termínu uzavřena nájemní/pachtovní smlouva nebo vyhlášena výzva k podání návrhů na uzavření nájemní/pachtovní smlouvy.

Nabídku pozemků k pronájmu zveřejňuje Státní pozemkový úřad čtvrtletně, a to i na internetových stránkách www.spucr.cz.