Nařízení Středočeského kraje, kterým se stanovují maximální ceny jízdného v rámci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících na území Středočeského kraje

5.9.2018
21.9.2018

Rada Středočeského kraje vydává podle § 4 odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 1 odst. 6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s částí I. oddílu B položkou č. 2 výměru Ministerstva financí č. 02/2018 ze dne 10. 5. 2018, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, toto nařízení: Nařízení Středočeského Kraje.