Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2018 o zrušení řádu veřejného pohřebiště

24.9.2018
8.10.2018

Zastupitelstvo obce Nelahozeves se na svém zasedání dne 17. 9. 2018 usnesením č. 3/9/2018 usneslo vydat v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“) více informací zde.