Obecně závazná vyhláška obce Nelahozeves č. 5/2020, kterou se zrušuje oddíl VI. OZV č. 1/2011 o místních poplatcích

3.2.2020
19.2.2020

Obec Nelahozeves zveřejňuje na své úřední desce Obecně závaznou vyhlášku obce Nelahozeves č. 5/2020, kterou se zrušuje oddíl VI. Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 o místních poplatcích (poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu).

Celé znění zde: OZV č. 5/2020, kterou se zrušuje oddíl VI. OZV č. 1/2011 o místních poplatcích