Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva obce Nelahozeves pro volební období 2018-2022

22.5.2018

V souladu s ustanovením § 67 a § 68 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že počet členů Zastupitelstva obce Nelahozeves pro volební období 2018-2022 byl stanoven na 9 členů. Počet členů zastupitelstva obce Nelahozeves pro příští volební období stanovilo Zastupitelstvo obce Nelahozeves usnesením č. 9/5/2018 ze dne 21. 5. 2018.