Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2019

8.3.2019
25.3.2019

Zeměměřický úřad (dále jen „ZÚ“) je organizační složkou státu a vykonává na základě § 3a písm. e) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech správu Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®). Správa ZABAGED® je podle § 4 písm. e) zákona č. 200/1994 Sb. zeměměřickou činností ve veřejném zájmu. Ustanovení § 4a zákona č. 200/1994 vymezuje obsah, správu, užití a rozšiřování dat databáze. Podrobněji určuje předmět a obsah správy databáze formy poskytování a podmínky užití prováděcí vyhláška č. 31/1995.

V souladu s výše uvedenými zákony probíhá plánované terénní topografické šetření pro aktualizaci dat ZABAGED®.

celý text zde: oznámení o výkonu topografických prací