Oznámení zahájení řízení – splašková kanalizace (ul. Zagarolská, Pod Strání a část Podhořany)

22.7.2019
6.8.2019

Oznámení zahájení řízení – splašková kanalizace – ul. Zagarolská, Pod Strání a místní část Podhořany