Archiv

Záměr prodat následující nemovitost ve vlastnictví obce

3.12.2018
19.12.2018

Obec Nelahozeves na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecních zřízeních) v platném znění, § 39, odst. 1 zveřejňuje záměr prodat následující nemovitost ve vlastnictví obce Výše uvedený pozemek se nachází pod částí rodinného domu č. p. 311. Záměrem…
Číst více

Svazek měst a obcí VKM – Rozpočet na rok 2019 – návrh a Střednědobý výhled rozpočtu – návrh

26.11.2018
31.12.2018

Obec Nelahozeves zveřejňuje na své úřední desce Rozpočet na rok 2019 – návrh Svazku měst a obcí VKM a Střednědobý výhled rozpočtu – návrh Svazku měst a obcí VKM. Rozpočet na rok 2019 – návrh, Střednědobý výhled rozpočtu – návrh…
Číst více

Svolání veřejného zasedání zastupitelstva

20.11.2018
28.11.2018

V souladu s článkem 4 odst. 1 jednacího řádu zastupitelstva obce Nelahozeves, se svolává veřejné zasedání zastupitelstva na 27. 11. 2018 od 18:00 hodin do zasedací místnosti, na adrese Zagarolská 313, Nelahozeves. Program zasedání zastupitelstva 11/2018

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby věcí nemovitých

20.11.2018
20.12.2018

Soudní exekutor Mgr. David Koncz, Exekutorský úřad Cheb, se sídlem 26. dubna 10, 350 02 Cheb, pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Mělníku ze dne 13.12.2010, č.j. 16 EXE 6781/2010-12, kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí:…
Číst více

Rozhodnutí – povolení zvláštního užívání komunikace

7.11.2018
23.11.2018

Obecní úřad v Nelahozevsi, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), rozhodl ve věci žádosti žadatele Kubity Petra, o…
Číst více

Rozhodnutí – povolení zvláštního užívání komunikace

7.11.2018
23.11.2018

Obecní úřad v Nelahozevsi, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), rozhodl Ve věci žádosti žadatele Kubity Petra,…
Číst více

Rozhodnutí – oprava zřejmých nesprávností

7.11.2018
23.11.2018

Obecní úřad v Nelahozevsi, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) vydal dne 01. 11. 2018 rozhodnutí povolení…
Číst více

Rozhodnutí – oprava zřejmých nesprávností

7.11.2018
23.11.2018

Obecní úřad v Nelahozevsi, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) vydal dne 31. 10. 2018 rozhodnutí povolení…
Číst více

Veřejná vyhláška – OOP „Stanovení místní úpravy provozu“ na pozemních komunikacích v obci Nelahozeves

5.11.2018
21.11.2018

Městský úřad v Kralupech nad Vltavou, Odbor dopravy (dále jen „správní orgán“) příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů…
Číst více