Archiv

Volby do zastupitelstev obcí – Potřebný počet podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů

10.7.2018
26.7.2018

Počet podpisů na peticích podle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dle § 21 odst. 4 a vyhlášky MV č. 59/2002 Sb., o provedení některých…
Číst více

Svolání veřejného zasedání zastupitelstva

9.7.2018
17.7.2018

V souladu s článkem 4 odst. 1 jednacího řádu zastupitelstva obce Nelahozeves, se svolává veřejné zasedání zastupitelstva na 16. 7. 2018 od 18:00 hodin do zasedací místnosti, na adrese Zagarolská 313, Nelahozeves. Program zasedání zastupitelstva 7 – 2018

Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2018

26.6.2018
23.8.2018

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze ve spolupráci s Českou mykologickou společností vyhlašuje pro zájemce mající trvalé bydliště ve Středočeském kraji a chtějí získat osvědčení prokazující znalost hub, poslední termín zkoušek ze znalosti hub, který se bude…
Číst více

Rozhodnutí povolení zvláštního užívání komunikace

20.6.2018
6.7.2018

Obecní úřad v Nelahozevsi, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), ve správním řízení přezkoumal žádost o zvláštní…
Číst více

Veřejná vyhláška – oznámení zahájení vodoprávního řízení

20.6.2018
6.7.2018

Městský úřad Kralupy, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 25 písm. b) a § 27 odst. 1) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o…
Číst více

Rozhodnutí povolení uzavírky pozemní komunikace a povolení zvláštního užívání komunikace

19.6.2018
5.7.2018

Obecní úřad Nelahozeves, jako příslušný silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), ve správním řízení přezkoumal žádost o povolení…
Číst více

Svolání veřejného zasedání zastupitelstva

18.6.2018
26.6.2018

V souladu s článkem 4 odst. 1 jednacího řádu zastupitelstva obce Nelahozeves, se svolává veřejné zasedání zastupitelstva na 25. 6. 2018 od 18:00 hodin do zasedací místnosti, na adrese Zagarolská 313, Nelahozeves. Program zasedání zastupitelstva 6 – 2018

Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy „Stanovení přechodné úpravy provozu“ na pozemních komunikacích v obci Nelahozeves

12.6.2018
27.6.2018

  Městský úřad v Kralupech nad Vltavou, Odbor dopravy (dále jen „správní orgán“) příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších…
Číst více

Veřejná vyhláška „Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek a námitek“

8.6.2018
25.6.2018

Městský úřad Kralupy nad Vltavou oznamuje vydání návrhu opatření obecné povahy, kterým se zveřejňuje záměr umístění nového a zrušení stávajícího dopravního značení v rámci úpravy provozu na pozemních komunikacích na území obce Nelahozeves a to z důvodu bezpečnosti osob, zejména…
Číst více