Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru „Nádrž H13 – CTR Nelahozeves“ v k. ú. Nelahozeves

30.3.2020
15.4.2020

Obecní úřad Nelahozeves zveřejňuje na své úřední desce oznámení Krajského úřadu Středočeského kraje o oznámení záměru „Nádrž H13 – CTR Nelahozeves“ v k. ú. Nelahozeves.

Celé znění: Posuzování vlivů na ŽP – zahájení zjišťovacího řízení záměru Nádrž H13 – CTR Nelahozeves v k. ú. Nelahozeves