Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru „Terénní úpravy pískovny UHY rozšíření II“ v k. ú. Nelahozeves

30.9.2019
16.10.2019

Obec Nelahozeves zveřejňuje na své úřední desce záměr Krajského úřadu Středočeského kraje na „Terénní úpravy pískovny UHY rozšíření II“ v k. ú. Nelahozeves.

Celé znění zde: záměr.