Řád veřejného pohřebiště obce Nelahozeves

24.9.2018
8.10.2018

Obec Nelahozeves, jakožto provozovatel veřejného pohřebiště (dále jen „pohřebiště“) podle § 102 odst. 3 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví (dále jen „zákon“) a zákona 128/2000 o obcích a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb. vydává po předchozím souhlasu Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne č. j. v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona

Řád veřejného pohřebiště obce Nelahozeves

více zde.