Rozhodnutí povolení uzavírky pozemní komunikace a povolení zvláštního užívání komunikace

19.6.2018
5.7.2018

Obecní úřad Nelahozeves, jako příslušný silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), ve správním řízení přezkoumal žádost o povolení uzavírky, kterou dne 11. 06. 2018 podala firma STRABAG a. s. a na základě tohoto přezkoumání povoluje podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů uzavírku místních komunikací – ulice Příčná a bezejmenná, ulice Na Vinici (od č. p. 67 do č. p. 68) od 17. 06. 2018 do 21. 07. 2018. Důvodem uzavírky je akce „Rekonstrukce komunikace – Nelahozeves, místní komunikace ul. Příčná, Na Vinici, bezejmenná“. Celý text rozhodnutí zde.