Rozhodnutí povolení uzavírky pozemní komunikace a povolení zvláštního užívání komunikace

11.7.2019
27.7.2019

Obecní úřad Nelahozeves, jako příslušný silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), ve správním řízení přezkoumal žádost o povolení uzavírky, kterou dne 11. 07. 2019 podala společnost

Stavební firma Neumann s. r. o., IČ 28177851, Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník

(dále jen „žadatel“), a na základě tohoto přezkoumání povoluje podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

uzavírku místních komunikací – ulice Vltavská a ulice Zahradní od 22. 07. 2019 do 28. 08. 2019

celé znění rozhodnutí zde.