Rozhodnutí – povolení zvláštního užívání komunikace

7.11.2018
23.11.2018

Obecní úřad v Nelahozevsi, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“),

rozhodl

Ve věci žádosti žadatele Kubity Petra, o změnu podmínky č. 1 a č. 2 povolení zvláštního užívání místní komunikace U Dvora, podle § 25 odst. (6) písm. c) bod 3 zákona o pozemních komunikacích, vydaného dne 31. 10. 2018 takto: rozhodnutí