Rozhodnutí – závěr zjišťovacího řízení – Terénní úprava pískovny UHY – rozšíření

26.1.2018
12.2.2018

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný správní orgán podle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí na základě provedeného zjišťovacího řízení rozhodl podle § 7 odst. 6 zákona, že záměr „Terénní úprava pískovny UHY – rozšíření“ nemá vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona. Více zde: Terénní úprava pískovny UHY