Rozhodnutí – zvláštní užívání pozemní komunikace – silnice č. III/24021 parc. č. 330/3 pro provádění stavebních prací, Veřejná vyhláška – OOP – Přechodná úprava provozu

21.7.2020
6.8.2020

Obecní úřad Nelahozeves zveřejňuje na úřední desce Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace – silnice č. III/24021 parc. č. 330/3 pro provádění stavebních prací pro zvláštní užívání komunikace „prodloužení vodovodního řadu a vodovodní přípojka pro objekt č. p. 2, st. p. č. 90“

a

Veřejnou vyhlášku – Opatření obecné povahy – Přechodnou úpravu provozu – prodloužení vodovodního řadu a vodovodní přípojka pro objekt č. p. 2, st. p. č. 90 v obci Nelahozeves – na silnici č. III/24021, přechodná úprava silničního provozu na silnici III/24021, ul. Kralupská v k. ú. Nelahozeves.

Celé znění zde:

Rozhodnutí – zvláštní užívání pozemní komunikace – silnice č. III/24021 parc. č. 330/3

Veřejná vyhláška – OOP – Přechodná úprava provozu – prodloužení vodovodního řadu