Rozpočet svazku VKM na rok 2018, výhled rozpočtu 2019, 2020

18.12.2017
10.1.2018

Předsednictvo Svazku VKM schválilo dne 11. 12. 2017 rozpočet Svazku VKM na r. 2018 a střednědobý výhled rozpočtu Svazku VKM na r. 2019, 2020.

Rozpočet Svazku VKM na rok 2018

Výhled rozpočtu na roky 2019, 2020