Smlouva o poskytnutí dotace mezi Obcí Nelahozeves a TJ KRALUPY, z. s. oddíl kanoistiky

4.6.2020
22.6.2020

Obec Nelahozeves zveřejňuje na své úřední desce Smlouvu o poskytnutí dotace – TJ Kralupy, z. s. oddíl kanoistiky.