Státní pozemkový úřad – oznámení o zamýšleném převodu

18.4.2018
18.7.2018

V souladu s ust. § 20 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů

  1. SPÚ oznamuje zamýšlený převod níže uvedených pozemků zde nebo jejich ideálních částí, u nichž nelze doložit listinnými doklady vlastnické právo státu.
  2. SPÚ vyzývá k podání případných námitek vlastnického práva jiné osoby, a to nejpozději do 18. 7. 2018. Případné námitky je nutné učinit písemným podáním na KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněno podání na uvedené adrese KPÚ, nebo je-li podání odevzdáno k poštovní přepravě.