Svazek měst a obcí VKM – Oznámení

16.5.2018
31.3.2019

Obec Nelahozeves ohlašuje, že Valná hromada Svazku VKM schválila závěrečný účet Svazku za rok 2017. Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce členů Svazku v termínu do 25. 5. 2018 a bude sejmuto v roce 2019 až po schválení nového závěrečného účtu za rok 2018.

Oznámení