Svolání prvního zasedání okrskové volební komise – VOLBY do Zastupitelstva obce

6.9.2018
21.9.2018

V souladu s ustanovením §15 odst. 1 písm. e) zákona č. 491/2001 Sb. o  volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů je svoláno první zasedání okrskových volebních komisí.

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise – zde