Usnesení – Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu

5.2.2018
9.3.2018

Soudní exekutor Mgr. Martin Tunkl, Exekutorský úřad Plzeň – město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě pověření OS Mělník ze dne 2.2.2015, č.j. 15 EXE 414/2015-20, kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Rozhodčí nález Rozhodce Mgr. Jan Fišer ze dne 23.9.2014, č.j. 103 Rozh 5914/2014-8, ve věci oprávněného: PROFI CREDIT Czech, a.s. Více zde