Usnesení – elektronická dražba

6.12.2017
24.1.2018

Nařizuje se dražební jednání, které se uskuteční jako elektronická dražba, která se koná dne 23. 1. 2018 od 11:00 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.e-drazby.cz.

Usnesení