Veřejná vyhláška – Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek a námitek

5.4.2018
23.4.2018

Městský úřad v Kralupech nad Vltavou, Odbor dopravy příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů ve smyslu ust. § 77 odst. 1 písm. c) výše citovaného zákona a v souladu ustanovení § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád oznamuje vydání návrhu opatření obecné povahy, kterým se zveřejňuje záměr umístění dopravního značení v rámci úpravy provozu na pozemních komunikacích na území obce Nelahozeves v tomto rozsahu: více zde.