Veřejná vyhláška – OOP „Stanovení místní úpravy provozu“ na pozemních komunikacích v obci Nelahozeves

5.11.2018
21.11.2018

Městský úřad v Kralupech nad Vltavou, Odbor dopravy (dále jen „správní orgán“) příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) na základě žádosti o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, kterou dne 31.5.2018 podala

Obec Nelahozeves, IČO 00237094, Školní č.p. 3, 277 51 Nelahozeves

(dále jen „žadatel“) v souladu s ustanovením § 171 a 173) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

vydává opatření obecné povahy,

kterým ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1, písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 294/2015 Sb., po písemném vyjádření Policie České republiky, č.j. KRPS-9403-9/ČJ-2018-010606

stanovuje nové a současně ruší stávající dopravní značení v rámci úpravy provozu na pozemních komunikacích na území obce Nelahozeves

Celé znění veřejné vyhlášky: zde