Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – Přechodná úprava provozu v rámci akce „Výstavba chodníku podél školy v ul. Kralupská a odvádění dešťových vod v ul. Kralupská“

30.6.2020
16.7.2020

Obecní úřad Nelahozeves zveřejňuje na své úřední desce Veřejnou vyhlášku – Opatření obecné povahy – Přechodnou úpravu provozu v rámci akce: „Výstavba chodníku podél školy v ul. Kralupská a odvádění dešťových vod v ul. Kralupská, obec Nelahozeves“.

Celé znění zde: Veřejná vyhláška – OOP – Přechodná úprava provozu – Výstavba chodníku podél školy v ul. Kralupská