Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy „Stanovení místní úpravy provozu“ na pozemních komunikacích v obci Nelahozeves

29.5.2018
13.6.2018

Městský úřad v Kralupech nad Vltavou, Odbor dopravy (dále jen „správní orgán“) příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) na základě žádosti o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, kterou dne 8.01.2018 podala Obec Nelahozeves vydává opatření obecné povahy. Více v příloze: Veřejná vyhláška, nákres.