Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy „Stanovení přechodné úpravy provozu“ na pozemní komunikaci v obci Nelahozeves – Lešany

28.5.2018
27.6.2018

Městský úřad v Kralupech nad Vltavou, Odbor dopravy (dále jen „správní orgán“) příslušný podle § 124 odst. 1 a 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) na základě žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, vydává opatření obecné povahy, kterým ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1, písm. c) a odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádí zákon o silničním provozu stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci (veřejně přístupná účelová komunikace) – ul. V Cihelnách v obci Nelahozeves, Lešany takto: veřejná vyhláška, přechodné dopravní značení.