Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy-Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Nelahozeves

16.9.2020
5.10.2020

Obecní úřad Nelahozeves zveřejňuje na své úřední desce, Veřejnou vyhlášku, Opatření obecné povahy-Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Nelahozeves

veřejná vyhláška-stanovení přechodné úpravy