Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy „Stanovení přechodné úpravy provozu“ na silnicích II. a III. třídy ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou

21.12.2017
27.12.2017

Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou

Stanovisko k přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích

Příloha č. 1

Příloha č. 2