Veřejná vyhláška – oznámení konání veřejného projednání návrhu změny Územního plánu Kralupy nad Vltavou

22.5.2019
3.7.2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Kralupy n. Vlt, odbor výstavby a územního plánování (dále jen „pořizovatel“), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za použití ustanovení § 55b stavebního zákona a podle § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v rámci řízení o územním plánu

 oznamuje konání veřejného projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Kralupy nad Vltavou, které se uskuteční dne 26.06.2019 v 15:30 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 1, 4. patro.

Celý text vyhlášky: Veřejná vyhláška – konání veřejného projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Kralupy nad Vltavou