Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení

31.1.2020
17.2.2020

Obecní úřad Nelahozeves zveřejňuje na své úřední desce Veřejnou vyhlášku – oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení na stavbu: „Chodník podél školy v ul. Kralupská a odvádění dešťových vod v ul. Kralupská, obec Nelahozeves“.

Celé znění zde: Veřejná vyhláška – Chodník podél školy v ul. Kralupská a odvádění dešťových vod v ul. Kralupská