Veřejná vyhláška – Oznámení veřejného projednání návrhu územního plánu Veltrusy

10.10.2018
21.11.2018

Městský úřad Kralupy n. Vlt, odbor výstavby a územního plánování (dále jen „pořizovatel“), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst. (1) písmeno c), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) na základě zadání územního plánu pořídil v souladu s § 50 odst. (1) stavebního zákona návrh Územního plánu Veltrusy a projednal ho s dotčenými orgány, krajským úřadem a příslušnými obcemi. Pořizovatel v souladu s § 52 odst. (1) stavebního zákona doručuje upravený a posouzený návrh Územního plánu Veltrusy a oznámení o konání veřejného projednání veřejnou vyhláškou. Pořizovatel oznamuje, že veřejné projednání s odborným výkladem se uskuteční

 ve středu 14. 11. 2018 v 18,00 hod v Hasičském domě, Seifertova 488, Veltrusy.

více informací: zde.