Veřejná vyhláška – Společné rozhodnutí o umístění a povolení stavby „Chodník podél školy v ul. Kralupská a odvádění dešťových vod v ul. Kralupská, obec Nelahozeves“

27.3.2020
14.4.2020

Obecní úřad Nelahozeves zveřejňuje na své úřední desce Veřejnou vyhlášku – Společné rozhodnutí o umístění a povolení stavby Chodník podél školy v ul. Kralupská a odvádění dešťových vod v ul. Kralupská, obec Nelahozeves.