Veřejná vyhláška

11.4.2018
11.5.2018

Finanční úřad pro Středočeský kraj oznamuje, že ode dne 11. 4. 2018 do dne 11. 5. 2018 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 1754643/18/2100-11460-200796, jímž se uvedeným daňovým subjektům přihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2018. Více informací zde: Veřejná vyhláška.