Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Přemyslovské střední Čechy o. p. s.

11.4.2019
29.4.2019

Obec Nelahozeves zveřejňuje na své úřední desce Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Nelahozeves organizaci Přemyslovské střední Čechy o. p. s.