Žádost o zveřejnění veřejné nabídky pozemků dle § 11a odst. 4) zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

8.3.2019
8.4.2019

V souladu s ustanovením § 11a odst. 4) zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o půdě“) zveřejňujeme seznam pozemků nacházejících se v katastrálních územích, která spadají do obvodu obce Nelahozeves. Pozemky uvedené v seznamu jsou předmětem veřejné nabídky podle § 11a odst. 4) zákona o půdě. Přiložen je seznam pozemků, včetně obecných informací pro žadatele.

Průvodní dopis

Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím – katastr

Text k nabídce pozemků