Záměr Obce Nelahozeves uzavřít smlouvu o právu provést stavbu na části pozemků ve vlastnictví obce

29.1.2018
14.2.2018

Obec Nelahozeves zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích záměr uzavřít smlouvu o právu provést stavbu na části pozemků ve vlastnictví obce p. č. 489/2, 490/2, 502, 520 a 493 v k. ú. Lešany u Nelahozevsi.

Více naleznete zde: Záměr Obce Nelahozeves a Příloha č. 1.