Záměr obce – pronájem nemovitosti ve vlastnictví obce

18.6.2019
3.7.2019

Obec Nelahozeves zveřejňuje záměr pronajmout nemovitost ve vlastnictví obce č. pozemku – část p.č. 489/1 k.ú. Lešany u Nelahozevsi o výměře 160m2 – ostatní plocha.

Záměr obce – pronájem nemovitosti – zde