Záměr obce uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí „Nelahozeves příp. kNN pro čp. 50 U Trati“

31.8.2018
17.9.2018

Obec Nelahozeves na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecních zřízeních) v platném znění, § 39, odst. 1 zveřejňuje záměr uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí „Nelahozeves příp. kNN pro čp. 50 U Trati“

Záměr obce – zde