Záměr prodat nemovitost ve vlastnictví obce

19.8.2019
4.9.2019

Obec Nelahozeves zveřejňuje na své úřední desce Záměr prodat nemovitost ve vlastnictví obce.

Záměrem obce je prodat pozemek p. č. 972 v k. ú. Nové Ouholice obci Nová Ves. Jedná se o část komunikace v katastru obce Nová Ves.