Záměr pronajmout nemovitost ve vlastnictví obce

8.10.2019
24.10.2019

Obec Nelahozeves na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecních zřízeních) v platném znění, § 39, odst. 1 zveřejňuje záměr pronajmout následující nemovitost ve vlastnictví obce.

Celé znění zde: Záměr pronajmout nemovitost ve vlastnictví obce.