Záměr pronajmout nemovitost ve vlastnictví obce

14.5.2019
30.5.2019

Obec Nelahozeves

na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecních zřízeních) v platném znění, § 39, odst. 1

zveřejňuje záměr

pronajmout následující nemovitost ve vlastnictví obce

Záměr pronajmout nemovitost ve vlastnictví obce