Záměr uzavřít „Smlouvu o budoucím vkladu, pachtu a provozování vodárenské infrastruktury – Vodovod e. č. 19-151“

8.10.2019
24.10.2019

Obec Nelahozeves na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecních zřízeních) v platném znění, § 39, odst. 1 zveřejňuje záměr uzavřít „Smlouvu o budoucím vkladu, pachtu a provozování vodárenské infrastruktury – Vodovod e. č. 19-151“ s firmou Vodárny Kladno – Mělník, a. s. a Středočeské vodárny, a. s.

Akce se dotkne pozemků ve vlastnictví obce parc. č. 328 a p. č. 296/20 v k. ú. Nelahozeves zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník na LV č. 10001.

Celé znění zde: Záměr uzavřít Smlouvu o budoucím vkladu, pachtu a provozování vodárenské infrastruktury.