Záměr uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

5.11.2018
21.11.2018

Obec Nelahozeves

na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecních zřízeních) v platném znění, § 39, odst. 1

zveřejňuje záměr

uzavřít „Smlouvu č. IP-12-6015024/VB/1 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene“ – služebnosti za účelem umístění distribuční soustavy – kabelové vedení nízkého napětí – pro akci „Nelahozeves, příp. kNN p. č. 365/1, Nová“.

Celý text záměru: zde